URK
Komunikaty rektora

  Zarządzenie Nr 183/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 7 grudnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku organizacji kształcenia w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie Nr 183/2021 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 173/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 159/2021 z dnia 29 września 2021 roku dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w semestrze zimowym 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

   Zarządzenie Nr 173/2021 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 151/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 6 września 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie Nr 151/2021 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19..

   Zarządzenie Nr 69/2021 Rektora UR


  Komunikat Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19.

   Komunikat Nr 9/2021 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z 8 kwietnia 2021 roku
dot. ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni w okresie 19 kwietnia – 3 maja 2021 r. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

   Zarządzenie nr 39/2021 Rektora UR


  Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z 8 kwietnia 2021 roku
w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 roku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

   Zarządzenie nr 38/2021 Rektora UR


  Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z 26 marca 2021 roku
w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

   Zarządzenie nr 30/2021 Rektora UR


  Komunikat nr 6 w sprawie obowiązku podjęcia stosownych procedur w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania pracownika Uczelni, doktoranta lub studenta na Covid-19.

   Komunikat nr 6/2021 r., Rektora UR


  Komunikat w sprawie rygorystycznego stosowania zasad dotyczących funkcjonowania Uczelni obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii

   Komunikat nr 10/2020 r., Rektora UR


  Komunikat w sprawie wypłaty wynagrodzenia lub świadczeń chorobowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przebywających na kwarantannie lub izolacji lub sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi członkami rodziny przebywającymi na kwarantannie lub izolacji wraz z załącznikami

   Komunikat nr 9/2020 r., Rektora UR


  Zarządzenie Nr 203/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia, w okresie od 2 listopada 2020 roku do odwołania, organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 203/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 196/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w okresie od 24 października 2020 roku do odwołania organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 196/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2020 r.
wprowadzenia w okresie od 17 października do 10 listopada 2020 roku w Uczelni organizacji nauczania w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 194/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2020 r.
organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 193/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 192/2020Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowiez dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

   Zarządzenie nr 192/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 167/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika, doktoranta lub studenta Uczelni SARS-CoV-2.

   Zarządzenie nr 167/2020 Rektora UR


  Komunikat w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego w związku z sytuacją epidemiczną

   Komunikat nr 6/2020 r., Rektora UR


  Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie epidemii

   Zarządzenie nr 68/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie procedury postępowania przy wykwaterowaniu mieszkańców i naliczaniu opłat za korzystanie z domów studenckich Uczelni w czasie zagrożenia epidemią choroby Covid-2019 i zakażeń wirusem SARS-CoV-2

   Zarządzenie nr 53/2020 Rektora UR


  Zarządzenie Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji zdalnego nauczania w Uczelni

   Zarządzenie nr 52/2020 Rektora UR


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK