URK
Komunikaty rektora

Komunikat w sprawie rygorystycznego stosowania zasad dotyczących funkcjonowania Uczelni obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii

   Komunikat nr 10/2020 r., Rektora UR


Komunikat w sprawie wypłaty wynagrodzenia lub świadczeń chorobowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przebywających na kwarantannie lub izolacji lub sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi członkami rodziny przebywającymi na kwarantannie lub izolacji wraz z załącznikami

   Komunikat nr 9/2020 r., Rektora UR


Zarządzenie Nr 203/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia, w okresie od 2 listopada 2020 roku do odwołania, organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 203/2020 Rektora UR


Zarządzenie Nr 196/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w okresie od 24 października 2020 roku do odwołania organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 196/2020 Rektora UR


Zarządzenie Nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2020 r.

wprowadzenia w okresie od 17 października do 10 listopada 2020 roku w Uczelni organizacji nauczania w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 194/2020 Rektora UR


Zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2020 r.

organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Zarządzenie nr 193/2020 Rektora UR


Zarządzenie Nr 167/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika, doktoranta lub studenta Uczelni SARS-CoV-2.

   Zarządzenie nr 167/2020 Rektora UR


Komunikat w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego w związku z sytuacją epidemiczną

   Komunikat nr 6/2020 r., Rektora UR


Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie epidemii

   Zarządzenie nr 68/2020 Rektora UR


Zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie procedury postępowania przy wykwaterowaniu mieszkańców i naliczaniu opłat za korzystanie z domów studenckich Uczelni w czasie zagrożenia epidemią choroby Covid-2019 i zakażeń wirusem SARS-CoV-2

   Zarządzenie nr 53/2020 Rektora UR


Zarządzenie Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie organizacji zdalnego nauczania w Uczelni

   Zarządzenie nr 52/2020 Rektora UR


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR