URK
Rekomendacja MNiSW

Rekomendacja MNiSW w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Rekomenduje się bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

Na stronie GIS można uzyskać informacje dotyczące, m.in.: podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi oraz zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego (SARS-CoV-2).

W przypadku powzięcia podejrzenia o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS–Cov-2 władze instytucji akademickiej powinny skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zastosować się do zaleceń w sprawie hospitalizacji, kwarantanny czy obserwacji sanitarnej.

Decyzje o przeprowadzeniu imprez masowych na uczelniach, w czasie zwiększonego zagrożenia koronawirusem, powinny być podejmowane po konsultacji z Wojewodą. Również Wojewoda jest organem odpowiedzialnym za organizacje kwarantanny. W przypadku konieczności zastosowania kwarantanny w obiektach uczelni (np. domu studenckim) odbywa się to w porozumieniu ze służbami Wojewody.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS–Cov-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia.

Zaleca się rozważenie ograniczenia wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów.

W zależności od rozwoju sytuacji zaleca się rozważenie możliwości przełożenia rozpoczęcia wymiany międzynarodowej na kolejny semestr lub umożliwienia pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.

W uczelniach kształcących na kierunkach medycznych rozważenia może wymagać ograniczenie lub wstrzymanie zajęć na oddziałach zakaźnych, według oceny wskazań dokonanych przez rektorów.

Informujemy, że wszystkie informacje związane z zagrożeniem koronawirusem będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa, jak również rozpowszechniane za pośrednictwem Konferencji Rektorów oraz Parlamentu Studentów RP.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK