URK
Szczepienie URK - zapisy

Szanowni Państwo!

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja podjął decyzję o umożliwieniu przeprowadzenia szczepień przeciwko Covid-19 na terenie naszej uczelni. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy opracowanych na szczeblu rządowym w szczepieniu na terenie Uczelni będą mogli wziąć udział:

  1. pracownicy,
  2. osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  3. studenci (którzy ukończyli 18 rok życia),
  4. członkowie rodzin w/w osób.

Stosownie do informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia data rozpoczęcia szczepienia na Uczelni zależy od dostępności szczepionek.

Rodzaj szczepionki: dostępne w danym terminie w punkcie szczepień.

 

Warunkiem udziału w programie szczepień jest zgłoszenie co najmniej 300 osób, które będą zainteresowane szczepieniem w zakładzie pracy. W przypadku spełnienia powyższego warunku szczepienia odbędą się we współpracy ze Scanmed S.A. jako podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szczepieniu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://formularze.urk.edu.pl/index.php/439286 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 maja 2021 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę na reguły postępowania w przypadku pracowników zgłoszonych przez pracodawcę przy pomocy formularza, którzy posiadają już termin na szczepienie:

  • jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).
  • jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR